Παροιμίες
Αρχή - Τέλος

Έβαλε (μπήκε) το νερό στ’ αυλάκι. (έγινε η αρχή.)
[Ελληνική]

Κάθε αρχή και δύσκολη.
[Ελληνική]

Κακή αρχή, κακό τέλος. (έργου)
[Ελληνική]

Ο τελευταίος για καλομοίρης για κακομοίρης.
[Ελληνική]

Όποιος τρέχει στην αρχή, γρήγορα κουράζεται.
[Ελληνική]

Τελευταίος και καταϊδρωμένος.
[Ελληνική]