Παροιμίες
Ζώα | Θηλαστικά | Ελάφι

Γρήγορος σαν ελάφι…
[Ελληνική]

Περπατά σα λαφίνα…
[Ελληνική]