Παροιμίες
Ζώα | Θηλαστικά | Σκαντζόχοιρος

Μπερδεύτηκε ο σκαντζόχοιρος κι ανέβηκε στη βούρτσα…
[Ελληνική]

Τα μαλλιά του είναι σαν του σκαντζόχοιρου. (ανακατεμένα)
[Ελληνική]