Παροιμίες
Αγανάκτηση

Ως εδώ και μη παρέκει.
[Ελληνική]