Παροιμίες
Ζώα | Θηλαστικά | Ποντικός

Ανάθρεψε τον ποντικό, να φάει το σακί σου. (αχαριστία)
[Ελληνική]

Για τον ποντικό, έκαψε τον αχυρώνα.
[Ελληνική]

Γκρεμίσανε το σπίτι, για να βρούνε το ποντίκι.
[Ελληνική]

Έλειψαν οι γάτοι και βγήκαν οι ποντικοί στο μεϊντάνι (πλατεία).
[Ελληνική]

Ένας ποντικός τρώει το τυρί κι όλοι βρίσκουν το μπελά τους.
[Ελληνική]

Ο ποντικός άνοιξε μεγάλη τρύπα, αλλά χώρεσε η γάτα.
[Ελληνική]

Ο ποντικός περνάει καλά στην τρύπα του.
[Ελληνική]

Ο ποντικός στην τρύπα δε χώραγε, κολοκύθια έσερνε. (Περιττά έξοδα για φτωχούς ή μπελάδες)
[Ελληνική]

Ο ποντικός στην τρύπα του μεγάλος νοικοκύρης.
[Ελληνική]

Ο ποντικός τρώει κρυφά κι η γάτα φανερά.
[Ελληνική]

Όταν φύγει ο γάτος απ’ την τρύπα, παίζει ο ποντικός την αλφαβήτα. (Γίνονται αταξίες)
[Ελληνική]

Πιάστηκε σαν τον ποντικό στη φάκα.
[Ελληνική]

Τα άλευρα ξένα κι οι ποντικοί μαλώνουν.
[Ελληνική]

Τρώει το τυρί σαν ποντικός.
[Ελληνική]