Παροιμίες
Ζώα | Πτηνά | Κούκος

Ένας κούκος δε φέρνει την Άνοιξη.
[Ελληνική]

Μας κόστισε ο κούκος αηδόνι. (πολλά)
[Ελληνική]

Πηγαίνει ολομόναχος σαν τον κούκο.
[Ελληνική]

Τρεις κι ο κούκος. (λίγοι)
[Ελληνική]