Παροιμίες
Ζώα | Πτηνά | Αετός - Γεράκι

Δύσκολα πετάς μ’ αϊτούς, όταν σε περιτριγυρίζουν χάνοι.
[Ελληνική]

Κάλλιο μια μέρα γεράκι (δύναμη), παρά ένα χρόνο κάργια. (περιφρόνηση)
[Ελληνική]

Καλύτερα σπουργίτης και στο χέρι, παρά αϊτός και στον αέρα. (σιγουριά - βεβαιότητα)
[Ελληνική]

Ο αετός μεγάλα πουλιά κυνηγά… (υπερηφάνεια)
[Ελληνική]

Τ’ άρπαξε σαν ο αϊτός την κότα… (άτσαλα)
[Ελληνική]