Παροιμίες
Άξιος - Ανάξιος

Βροντούν τα παλιοσίδερα, βροντάει κι η σακοράφα.
[Ελληνική]

Έγινε ο λύχνος θυμιατό κι η κουτσουλιά λιβάνι…(ανάξιοι ανέρχονται κοινωνικά)
[Ελληνική]

Κάθε τρίχα με τον ίσκιο της ή κι η πιο λεπτή τρίχα έχει τον ίσκιο της.
[Ελληνική]

Πάντα να δείχνεις πόσο είσαι και κομμάτι παρακάτω. (καθένας με την αξία του.)
[Ελληνική]

Χαρά στον αξιότερο…
[Ελληνική]