Παροιμίες
Εποχές | Καλοκαίρι

Αγκάθια του καλοκαιριού, μαρούλια του χειμώνα. (Τα άχρηστα αγκάθια γίνονται νόστιμα μαρούλια, όταν η ανάγκη μας πιέζει. Ας μην περιφρονούμε όσα φαίνονται μικρά και ασήμαντα).
[Ελληνική]

Από το θέρο ως τις ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.
[Ελληνική]

Από το Θέρος ως τις ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.
[Ελληνική]

Καλοκαίρι ηλιοπαρμένος, το χειμώνα μουσκεμένος, είσαι πάντα προκομμένος. (Ο εργατικός δε φοβάται του καλοκαιριού το λιοπύρι, μήτε του χειμώνα τ’ αγριοβόρια).
[Ελληνική]

Καλοκαιριού παλιούρια, χειμώνα μαρούλια.
[Ελληνική]

Μη σε γελάσει ο βαθρακός και το χελιδονάκι, αν δε λαλήσει ο τζίτζικας, δεν είν’ καλοκαιράκι.
[Ελληνική]

Του καλοκαιριού το δείπνο, νοστιμίζει χωρίς λύχνο. (Το δείπνο είναι ευχάριστο, γιατί οι γεωργοί τρώνε νωρίς στο ύπαιθρο, για να σηκωθούν νωρίς).
[Ελληνική]