Παροιμίες
Μέρη του Σώματος | Διάφορα

Κάνε την καρδιά σου πέτρα ή σίδερο.
[Ελληνική]

Φτύσ’ τον κόρφο σου… (μάτιασμα - κακό)
[Ελληνική]