Παροιμίες
Μέρη του Σώματος | Πόδια

Μην κοιτάς το στραβό μου το ποδάρι, κοίτα την ίσια μου την τύχη.
[Ελληνική]

Μ’ άφησε στο ποδάρι του. (αντικαταστάτη)
[Ελληνική]

Πήρε πόδι. (έφυγε)
[Ελληνική]