Παροιμίες
Μέρη του Σώματος | Λαιμός

Βγάλ’ το σβέρκο σου…
[Ελληνική]

Κόψε το λαιμό σου…να πετύχεις.
[Ελληνική]

Με πήρε στο λαιμό του/της… (Μ’ επηρέασε)
[Ελληνική]

Μου ’βαλε θηλιά στο λαιμό. (Με πιέζει - με χρέωσε)
[Ελληνική]

Μου ’κατσε στο σβέρκο. (Με καταπιέζει)
[Ελληνική]

Μ’ έπιασε απ’ το λαιμό. (Με πιέζει για κάτι)
[Ελληνική]

Μ’ έχεις φέρει ως το λαιμό… (Με νευρίασες)
[Ελληνική]

Το κρίμα στο λαιμό σου. (ένοχος)
[Ελληνική]

Του Έλληνα ο τράχηλος ζυγό δεν υποφέρει.
[Ελληνική]

Ψώνισε από σβέρκο… (απέτυχε)
[Ελληνική]