Παροιμίες
Αντίρρηση

Όλοι γουδί κι αυτός γουδοχέρι.
[Ελληνική]