Παροιμίες
Μέρη του Σώματος | Μύτη

Έχει μύτη… (Υποψιάζεται - σιχαίνεται - είναι ψηλομύτης)
[Ελληνική]

Να μου τρυπήσεις τη μύτη . (αν γίνει αυτό…)
[Ελληνική]

Τον τραβά από τη μύτη.
[Ελληνική]

Χώνει τη μύτη του παντού. (ανακατεύεται)
[Ελληνική]