Παροιμίες
Μέρη του Σώματος | Κεφάλι

Δε χωράνε δυο κεφάλια σ’ ένα φέσι.
[Ελληνική]

Έβαλε το κεφάλι του στον τορβά. (μπελάδες)
[Ελληνική]

Κάνει του κεφαλιού του. (ό,τι θέλει)
[Ελληνική]

Κατά το κεφάλι κι η σκούφια.
[Ελληνική]

Κεφάλι δίχως μέτρα, θέλει χτύπημα με πέτρα. (απερισκεψία)
[Ελληνική]

Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. (Καίριες λύσεις)
[Ελληνική]

Τέτοια κεφάλια και μυαλά, τέτοιες σκούφιες.
[Ελληνική]

Τραβάει τα μαλλιά του. (απόγνωση)
[Ελληνική]