Παροιμίες
Άνεμος

Αν δε φυσήξει άνεμος κλαράκι δε σαλεύει…(Προσπάθεια για επιτυχία…)
[Ελληνική]

Άνεμο που δε βλάπτει, άσ’ τον να φυσά..
[Ελληνική]

Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα.
[Ελληνική]

Έφερε τον άνεμο κουβάρι…
[Ελληνική]

Κακός ψυχρός ο φράχτης μας στον άνεμο αντέχει.
[Ελληνική]

Όποιος αέρας κι αν φυσάει, ο μύλος πάντα αλέθει. (Έχει επιτυχίες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.)
[Ελληνική]

Όποιος μαγειρεύει άνεμο, καπνό γευματίζει…
[Ελληνική]

Όποιος σπέρνει άνεμο, θερίζει θύελλες ή χίμαιρες.
[Ελληνική]

Όπου φυσάει ο άνεμος πάει… (παρασύρεται)
[Ελληνική]

Περί ανέμων και υδάτων. (λόγια, συνομιλίες άνευ σημασίας)
[Ελληνική]