Παροιμίες
Χαρά - Λύπη

Αν δε νιώσεις χαρά, δε νιώθεις και λύπη…
[Ελληνική]

Η λύπη είναι αδερφή της χαράς.
[Ελληνική]

Η λύπη περπατά με τη χαρά.
[Ελληνική]

Η χαρά στη ζωή είναι ό,τι το λάδι στο λυχνάρι.
[Ελληνική]

Θέλει η πόρνη να κρυφτεί κι η χαρά δεν την αφήνει…
[Ελληνική]

Κάθε ζωή έχει τη χαρά της και κάθε χαρά τα όριά της.
[Ελληνική]

Καινούρια λύπη ξυπνά την παλιά.
[Ελληνική]

Μια χαρά και δυο τρομάρες… (Χάλια)
[Ελληνική]

Μικρή λύπη, μεγάλη χαρά.
[Ελληνική]

Μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά.
[Ελληνική]

Το νόμισμα της ευτυχίας είναι η χαρά.
[Ελληνική]

Χαρά στον αξιότερο… (τον πιο ικανό)
[Ελληνική]

Χαρά χαρά που μ’ έφερες και λύπη που με πήρες.
[Ελληνική]