Παροιμίες
Φόβος

Αυτός που δε σε φοβάται όταν είσαι μπροστά, σε μισεί όταν λείπεις.
[Ελληνική]

Και φοβάται και φοβερίζει…
[Ελληνική]

Ο φόβος μπορεί να προφυλάξει τον άνθρωπο από τον κίνδυνο, μα το θάρρος μπορεί να τον βοηθήσει, όταν κινδυνεύει.
[Ελληνική]

Ο φόβος φυλάει τα έρμα… (συγκρατεί)
[Ελληνική]

Όποιος φοβάται αληθινά, όλο και φοβερίζει.
[Ελληνική]

Πήγε με την ψυχή στο στόμα… -ή- Μου βγήκε η ψυχή… (φοβήθηκα)
[Ελληνική]

Το θάρρος μας ανεβάζει στον ουρανό κι ο φόβος μας κατεβάζει στα τάρταρα.
[Ελληνική]