Παροιμίες
Υπομονή

Αγάλια αγάλια βρίσκει το καρφί την τρύπα.
[Ελληνική]

Αγάλια αγάλια κόσευε (τρέξε), αν θέλεις να προφτάσεις…
[Ελληνική]

Αγάλια αγάλια περπατάει πολύ μακριά πηγαίνει.
[Ελληνική]

Άνθρωπος χωρίς υπομονή είναι λυχνάρι χωρίς λάδι.
[Ελληνική]

Η υπομονή είναι κλειδί για όλες τις κλειδαριές.
[Ελληνική]

Η υπομονή έχει και τα όριά της.
[Ελληνική]

Η υπομονή φέρνει τριαντάφυλλα.
[Ελληνική]

Με το μαλακό σχοινί κόβεις την πέτρα.
[Ελληνική]

Με τον καιρό κι υπομονή γίνεται το φύλλο της μουριάς μετάξι. (Επίμονη εργασία- μεγάλη υπομονή)
[Ελληνική]

Όλα έρχονται στην ώρα τους σ’ εκείνον που μπορεί να περιμένει.
[Ελληνική]

Όποιος έχει υπομονή έχει ό,τι επιθυμεί.
[Ελληνική]

Πέντε δράμια υπομονή, αξίζουν μια οκά μυαλό.
[Ελληνική]

Πέσε εφτά φορές κάτω, μα και σήκω εφτά φορές.
[Ελληνική]

Στάλα - στάλα το νερό και το μάρμαρο τρυπάει…
[Ελληνική]

Το Παρίσι δεν έγινε σε μια μέρα. (Τα μεγάλα έργα απαιτούν χρόνο…)
[Ελληνική]