Παροιμίες
Υποκρισία

Αλλού του ’δειχνε κι αλλού του ’μπηχνε…
[Ελληνική]

Σ’ οποιανού αμάξι ανέβει, κείνου το τραγούδι λέει.
[Ελληνική]