Παροιμίες
Υπερβολή

Δέκα τα λες, τρία τα βρίσκεις.
[Ελληνική]

Έκανε την τρίχα… τριχιά.
[Ελληνική]

Όποιος αγοράζει το περίσσιο, θα πουλήσει και το ίσιο…
[Ελληνική]

Τόσος θόρυβος για το τίποτα…
[Ελληνική]

Φούρνο βλέπει, κάστρο λέει…
[Ελληνική]