Παροιμίες
Ταξίδι

Όποιος ζήσει θα δει, μα όποιος ταξιδέψει θα δει περισσότερα.
[Ελληνική]

Όσο τρέχω, τόσο μαθαίνω… (Ταξιδεύω, μορφώνομαι)
[Ελληνική]

Πολυταξιδεμένος και πολύξερος.
[Ελληνική]