Παροιμίες
Αμαρτία

Αυτός που κολυμπά στην αμαρτία, θα πνιγεί στη θλίψη.
[Ελληνική]

Η αχαριστία είναι μεγαλύτερη από την αμαρτία.
[Ελληνική]

Κάθε αμάρτημα έχει και τη δική του τιμωρία.
[Ελληνική]

Όποιος κολυμπά στην αμαρτία θα πνιγεί στη θλίψη.
[Ελληνική]

Όσο μεγαλύτερος ο πειρασμός, τόσο μεγαλύτερη η αμαρτία.
[Ελληνική]

Παλιά αμαρτία, καινούρια ντροπή.
[Ελληνική]

Στων αμαρτωλών τη χώρα, άδικος κριτής καθίζει.
[Ελληνική]