Παροιμίες
Πονηρός

Δυο κοιτάζει τρία βλέπει… (ικανός- πονηρός)
[Ελληνική]

Ο πονηρός στα λόγια του πολύ πιπέρι βάζει.
[Ελληνική]

Όπου δε χωράει η ανδρεία, έρχεται η πονηριά.
[Ελληνική]

Του ζουρλού το βιος οι φρόνιμοι το τρων. (οι πονηροί…)
[Ελληνική]