Παροιμίες
Πλήθος

Καρφίτσα δεν έπεφτε χάμω… (πλήθος - συνωστισμός)
[Ελληνική]

Μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού… (λίγοι)
[Ελληνική]

Μου ’ταξε τον ουρανό με τ’ άστρα.
[Ελληνική]