Παροιμίες
Πείρα

Η πείρα είναι καλή, όταν δεν ακριβοπληρώνεται.
[Ελληνική]

Η πείρα χωρίς γνώσεις είναι προτιμότερη από τις γνώσεις χωρίς πείρα…
[Ελληνική]

Κάηκε η γριά στο κουρκούτι και φυσάει και το γιαούρτι.
[Ελληνική]

Ό,τι δε γνωρίζεις γρήγορα παραλογίζεις…
[Ελληνική]

Όταν πήγαινες εσύ εγώ ερχόμουν… (Είμαι πιο έμπειρος, πιο ικανός.)
[Ελληνική]

Πάντα νέο στο κατάρτι, πάντα γέρο στο τιμόνι.
[Ελληνική]

Πάρε (Άκουγε) γερόντου συμβουλή και παιδευμένου γνώση.
[Ελληνική]

Ρώτα τον παθό κι όχι το γιατρό.
[Ελληνική]

Τα παθήματα γίνονται μαθήματα.
[Ελληνική]

Τα παθήματα των πρώτων, γεφύρι των δεύτερων.
[Ελληνική]

Το παιδί που έχει καεί, όταν βρεθεί μπροστά στη φωτιά, την πηδάει.
[Ελληνική]