Παροιμίες
Παράξενα - Παράδοξα

Ανάποδα φορτώματα με τα κεφάλια κάτω…
[Ελληνική]

Η υπόθεση έγινε μπουζούκι….
[Ελληνική]