Παροιμίες
Αλληλοβοήθεια - Βοήθεια

Βάστα με να σε βαστώ ν’ ανεβούμε το βουνό.
[Ελληνική]

Όποιος δεν ξέρει να βοηθάει μένει κατάμονος και δυστυχάει.
[Ελληνική]

Όποιος δίνει στην ώρα, δίνει δυο φορές. (έγκαιρη βοήθεια)
[Ελληνική]

Όσο αραιώνουν τα παλούκια, τόσο αδυνατίζει ο φράχτης.
[Ελληνική]

Τι να κάνει ο κρύος στον παγωμένο; (αδυναμία βοήθειας)
[Ελληνική]

Το ’να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο.
[Ελληνική]