Παροιμίες
Πάθος

Το πάθος είναι εχθρός της λογικής…
[Ελληνική]