Παροιμίες
Όρκος

Τα βόδια τα δένουν απ’ τα κέρατα. Τον άνθρωπο τον δένουν απ’ το λόγο του…
[Ελληνική]