Παροιμίες
Όνειρα

Αλλού τ’ όνειρο κι αλλού το θάμα.
[Ελληνική]

Βλέπουν τα βόδια όνειρα; (Οι ανόητοι δε σκέφτονται)
[Ελληνική]

Ο νηστικός καρβέλια ονειρεύεται.
[Ελληνική]

Τα όνειρα και τον αέρα δεν τα πληρώνεις.
[Ελληνική]