Παροιμίες
Όμοιοι

Βρήκε (ή γνώρισε) η φακή τ’ αγγειό της.
[Ελληνική]

Βρήκε η τάβλα (ή η τρύπα) το καρφί της.
[Ελληνική]

Είναι κώλος και βρακί. (Αδιάσπαστος δεσμός)
[Ελληνική]

Είναι νύχι με κρέας. (Αδιάσπαστος δεσμός)
[Ελληνική]

Η κάθε πόρτα έχει το κλειδί της.
[Ελληνική]

Κατά τη χύτρα και το καπάκι.
[Ελληνική]

Ο βρομιάρης το βρομιάρη αγαπά. (ταιριάζουν)
[Ελληνική]

Ό,τι δεν ομοιάζει μήτε γειτνιάζει. (Διαφορετική νοοτροπία)
[Ελληνική]

Ό,τι η βρώμα και το φτυάρι.
[Ελληνική]

Όμοιος τον όμοιο κι η κοπριά στα λάχανα.
[Ελληνική]

Πάνε δυο δυο σαν οι Χιώτες…
[Ελληνική]

Πάρε τον έναν και χτύπα τον άλλον.
[Ελληνική]

Σ’ ένα καζάνι βράζουν …
[Ελληνική]