Βιογραφίες
Τεχνολογία

Άγγλος ωρολογοποιός. Ήταν ο εφευρέτης του θαλάσσιου χρονόμετρου, με το οποίο προσδιορίστηκε το γεωγραφικό μήκος, γεγονός που διευκόλυνε τη ναυσιπλοΐα.