Βιογραφίες
Θρησκεία

Εκκλησιαστική προσωπικότητα, που διακρίθηκε για τους αγώνες του υπέρ της εικονολατρίας. Η μνήμη του τιμάται στις 4 Νοεμβρίου.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ως Κάλλιστος Α’ (1350-1353, 1355-1364), η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 20 Ιουνίου.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ως Κάλλιστος Β’ (1397), η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία στις 22 Νοεμβρίου.
Χριστιανός μάρτυρας, του οποίου η μνήμη τιμάται στις 5 Μαρτίου.
Άγιος της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου.
Ασκητής και αναχωρητής από την Αίγυπτο, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 19 Ιανουαρίου.
Ασκητής και μοναχός από την Κύπρο, στον οποίο πιστώνονται πολλά θαύματα, όπως θεραπείες ανίατων ασθενειών.
Χριστιανός ιερωμένος, που έζησε τον 4ο αιώνα. Η μνήμη του εορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Ιουνίου.
Ιερομόναχος από την Κυνουρία, η μνήμη του οποίου γιορτάζεται στις 12 Νοεμβρίου και η ανακομιδή των λειψάνων του στις 7 Μαΐου.
Μοναχός της χριστιανικής εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 26 Νοεμβρίου.