Αγία Ωραιοζήλη

Μάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας εορτάζεται στις 26 Ιουλίου.

Η Ωραιοζήλη έζησε τον 1ο αιώνα και οι γονείς της ήταν Έλληνες ειδωλολάτρες. Στην αρχή ήταν και αυτή ειδωλολάτρισσα, κατόπιν όμως έγινε χριστιανή από το κήρυγμα του Αποστόλου Ανδρέα.

Μαρτύρησε κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών από τον αυτοκράτορα Δομιτιανό (81-96), επειδή αρνήθηκε να αποκηρύξει την πίστη της.