Αγία Πετρωνία

Μάρτυς της Χριστιανικής Εκκλησίας. Το μόνο στοιχείο που υπάρχει για την Πετρωνία είναι ότι μαρτύρησε δια ξίφους.

Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου μαζί με τους μάρτυρες Γοβδέλαο, Γουδελία, Δάδα, Δορυμέδοντα, Κασδόα, Κασδόου, Τροφίμου και Τρύφωνος. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Πετρωνία.