Αγία Αγριππίνα

Παρθενομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη της οποίας τιμάται στις 23 Ιουνίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Αγριππίνα.

Η Αγριππίνα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη. Από νεαρή ηλικία έγινε χριστιανή και διέθεσε όλη την περιουσία της για την ανακούφιση των πτωχών και τη θεραπεία των ασθενών. Μαρτύρησε επί αυτοκράτορος Ουαλεριανού (253-260), όταν αρνήθηκε να αποκηρύξει την πίστη της. Το σώμα της παρέλαβαν κρυφά τρεις χριστιανές παρθένες, η Βάσσα, η Παύλα και η Αγαθονίκη και μετά από αρκετή περιπλάνηση το ενταφίασαν στη Σικελία, όπου η Αγριππίνα τιμάται ιδιαίτερα.

Απολυτίκιο

Θείον Πνεύματι, κραταιωθείσα, ηνδραγάθησας, γενναιοφρόνως, Αγριππίνα παρθενίας οσφράδιον όθεν Χριστού δοξασθείσα τη χάριτι, πηγάς θαυμάτων βλυστάνεις τοις πέρασι. Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημὶν το μέγα έλεος.