Άγιος Πατρίκιος Προύσσης

Επίσκοπος Προύσσης, που έζησε τον 3ο αιώνα και μαρτύρησε με αποκεφαλισμό. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 19 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Πατρίκιος και Πατρικία.