Αγία Νίκη

Η Νίκη ήταν εθνική κι έγινε χριστιανή από τα θαύματα που είδε κατά το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου επί Διοκλητιανού (284-305). Στη συνέχεια μαρτύρησε μαζί με άλλους δια ξίφους. Η μνήμη της τιμάται από την Εκκλησία στις 25 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν το όνομα Νίκη.