Αγίες Ειρήνη, Αγάπη και Χιονία

Η Ειρήνη, η Αγάπη και η Χιονία ήταν αδεφές και κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη. Επειδή αρνήθηκαν να αποκηρύξουν τη χριστιανική τους πίστη, μαρτύρησαν στις αρχές του 4ου αιώνα, κατά τους διωγμούς του Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού.

Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 16 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσες φέρουν τα ονόματα Ειρήνη, Αγάπη και Χιονία.

Απολυτίκιο

Ως αυτάδελφοι Κόραι και ουρανόφρονες, προς ευσέβειας αγώνας ομονοούσαι καλώς, τον αρχέκακον εχθρόν κατεπαλαίσατε, Χιονὶα η σεμνή, συν Αγάπη τη κλυτή, Ειρήνη η πανολβία. Και νυν Χριστόν δυσωπείτε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.