Άγιος Λεωνίδης και οι συν αυτώ επτά γυναίκες μάρτυρες

Ο Λεωνίδης καταγόταν από την Τροιζήνα και ήταν πνευματικός πατέρας των επτά γυναικών, που μαρτύρησαν μαζί του το Πάσχα του έτους 250 στην Κόρινθο, κατά τον διωγμό του Ρωμαίου αυτοκράτορα Δεκίου (249-251), επειδή αρνήθηκαν να αποκηρύξουν τη χριστιανική τους πίστη. Τα ονόματά τους: Βασίλισσα, Γαληνή ή Γαλήνη, Θεοδώρα, Καλλίς, Νίκη, Νουνεχία και Χαρίεσσα ή Χάρισσα.

Η μνήμη τους τιμάται από την Εκκλησία στις 16 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι και όσες φέρουν τα ονόματα Λεωνίδας (δωρικός τύπος του Λωνίδης), Βασίλισσα, Γαλήνη, Καλλίδα, Νίκη και Χαρίσσα.