Οι εν Κυζίκω Εννέα Μάρτυρες

Οι εννέα μάρτυρες (Αντίπατρος, Αρτεμάς, Θαυμάσιος, Θέογνις, Θεόδουλος, Θεόστιχος, Μάγνος, Ρούφος και Φιλήμων) κατάγονταν από διάφορους τόπους, αλλά συνελήφθησαν όλοι στην Κύζικο της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο κάποιου διωγμού.

Όταν οδηγήθηκαν μπροστά στον τοπικό άρχοντα επέδειξαν θαυμαστή γενναιότητα και υπερασπίσθηκαν με παρρησία και θάρρος τη χριστιανική τους πίστη. Για το λόγο αυτό και για να καμφθεί το σθένος τους ρίχθηκαν στη φυλακή. Όταν και πάλι αυτοί επαναβεβαίωσαν την πίστη τους ενώπιον του άρχοντα, αυτός διέταξε τον αποκεφαλισμό τους.

Η μνήμη των εν Κυζίκω εννέα μαρτύρων τιμάται από την Εκκλησία στις 28 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αντίπατρος και Θέογνις.

Aπολυτίκιο

Θείας πίστεως, τη συμφωνία, εννεάριθμος, Μαρτύρων δήμος, εν Κυζίκω ιερώς ηνδραγάθησε, τον γαρ Υπέρθεον Λόγον κηρύξαντες, υπὲρ αυτού ως αμνοὶ σφαγιάζονται, όθεν άφεσιν, αιτούνται ημιν και έλεος, τοις μέλπουσιν αυτών την θείαν άθλησιν.