Σ’ ένα φίλο που πέθανε

Δεν θα πεις ούτε σε μένα ποιός σε μάτιασε
και σ’ έπιασε θάνατος;