Ιστορικά Ανέκδοτα
Θαλής ο Μιλήσιος

Ρωτούσε επίμονα η μητέρα του τον Θαλή τον Μιλήσιο πότε θα νυμφευθεί...