Ιστορικά Ανέκδοτα
Αριστίντ Μπριάν

Ο γάλλος πολιτικός Αριστείδης Μπριάν, που διετέλεσε 11 φορές πρωθυπουργός, επισκέφθηκε κάποτε μία έκθεση ζωγραφικής...