Ιστορικά Ανέκδοτα
Αριστείδης

Ο Αριστείδης συνάντησε κάποτε στο δρόμο του ένα σιδηρουργό, που συμβούλευε το παιδάκι του...