Ιστορικά Ανέκδοτα
Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος

Όταν ο Αρίστιππος ανήγγειλε στον φιλόσοφο Αναξαγόρα τον θάνατο του παιδιού του...