Ιστορικά Ανέκδοτα
Θεόδωρος Λυμπρίτης

Ο γέρο Λυμπρίτης (1846-1928) σ’ έναν αντίπαλό του στη Βουλή, που υπαινίχθηκε την ηλικία του...