Ιστορικά Ανέκδοτα
Μωάμεθ ο 12ος

Ο σουλτάνος της Γρανάδας Μωάμεθ ο 12ος, όταν οι Ισπανοί πολιόρκησαν την πόλη του, δεν έφερε καμία αντίσταση και τους παρέδωσε αμέσως τα κλειδιά της...