Ιστορικά Ανέκδοτα
Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

Έχω εντολή από το Βασιλιά (Ουάλη), φοβέρισε με σηκωμένο φρύδι ο έπαρχος Μόδεστος, τον Μέγα Βασίλειο, να σου δημεύσω την περιουσία...